Dijital Dönüşüm çok büyük fırsatlar sunan ve beraberinde zorluklar getiren yeni bir çağdır!

Sayısallaştırma, kurumların erişimini genişletebilir, yönetim kararlarını iyileştirebilir ve yeni ürün ve hizmetlerin gelişimini hızlandırabilir. Aynı zamanda, teknolojilerin aşırı derecede benimsenmesi geleneksel iş modellerini bozabilir. Organizasyonların güçlü yönlerini desteklemek ve zorluklarını hafifletmek için somut bir strateji ile dijital dönüşüme giden yolu dikkatli bir şekilde izlemesi gerekir.

SMAC STACK, verimliliği artırırken müşteri deneyimini basitleştirmek için büyük veri ve bulut teknolojisiyle desteklenen sosyal etkileşimleri, hareketliliği, analitiği kullanan kavramdır....
3
Her ne kadar dijital dönüşüm, kurumların özel zorluklarına ve taleplerine bağlı olarak geniş ölçüde değişse de, tüm iş ve teknoloji liderlerinin dijital dönüşüme girerken göz önünde bulundurmaları gereken mevcut vaka çalışmaları ve yayınlanmış çerçeveler arasında birkaç sabit ve ortak tema vardır....
2
Bir işletmenin dijital dönüşümden geçmesinin birtakım nedenleri vardır, ancak şimdiye kadar, en muhtemel nedeni, sahip olmaları gerektiğidir. Birçok işletme için hayatta kalma gerekliliğidir. ...
2
“ şirketler dijital ekonominin piyasa güçlerine cevap vermediklerinde yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. “

Başarılı kuruluşlar, ileriye giden yolu tanımlayan bir vizyon ve yol haritası kullanarak, net bir iş yönü ile çalışırlar. Bu çok önemli stratejik araçlar olmadan, işletmeler sadece bugünün sorunlarının çözümüne odaklanacak ve paydaşları için büyük değer yaratmayacaktır....
2
“Dijital dönüşüm, liderlik, farklı düşünme, yenilik ve yeni iş modellerinin teşvik edilmesi, varlıkların sayısallaştırılmasını ve artan bir kullanımı içeren bir değişimi içerir. Kurumunuzun çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ortakları ve paydaşlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanın. ”...
2